Otázky

Otázky

Otázky jsou zkouškovým testem, který je k dispozici na konci každé lekce. Umožňují studentům zopakovat si nejdůležitější informace, které se naučili z výkladu.Ve srovnání se vstupním a závěrečným testem obdrží studenti zpětnou vazbu ihned po zodpovězení každé z otázek. V případě, že je odpověď nesprávná, musí studenti na otázku odpovídat opakovaně, dokud nebude odpověď zcela správná.V případě, že si studenti nejsou správností své odpovědi jistí, mohou požádat o radu klepnutím na tlačítko Nápověda.

Abyste si vyzkoušeli, jak může test vypadat, spusťte si následující otázky:

Novinky v Microsoft Excel 2013: Kombinované grafy