Manažer kurzů

Manažer kurzů

Course ManagerSpolečnost GOPAS dodává kurzy ve spojení s Manažerem kurzů. Je k dispozici ve verzi na DVD i ve verzi ke stažení a instaluje se automaticky.

Uživatelsky vstřícný Manažer kurzů umožňuje procházet strukturou kurzu, studovat vybraný výklad, pustit se do cvičení nebo odpovědět na otázky.

 Manažer kurzů také dokáže zaznamenávat výsledky vstupního testu a závěrečného testu. Pamatuje si, které části kurzu byly dokončeny a naznačí uživateli, které části kurzu by mohl na základě uspokojivých výsledků ve vstupním testu případně přeskočit.
Manažer kurzů také obsahuje vyhledávač, který studentům pomáhá rychle najít lekce obsahující hledaná klíčová slova. Manažer kurzů tak nejenom podporuje systematické učení, ale lze jej také využít pro učení Just-in-time nebo jako Performance Support Tool (nástroj pro podporu výkonu).
Na druhou stranu však Manažer kurzů nemůže nahradit Learning Management System (systém řízení výuky), protože ukládá svá data lokálně do profilu uživatele na uživatelův počítač a neumožňuje export nebo přenos studijních výsledků do centrální databáze. V případě, že vás zajímá tento druh funkcionality, podívejte se, prosím do části Pro firmy.