Lokalizace

Lokalizovaný neznamená přeložený

Když připravujeme novou jazykovou verzi, původní kurz pouze nepřeložíme. Lokalizujeme ho.

Proto se studenti v německé verzi výkladu MS Word naučí, jak používat německou verzi Microsoft Word a v anglické verzi je simulovaná anglická verze Microsoft Word. Ve výkladech i cvičeních pracují studenti s mnoha příklady vycházejícími z místních měn, jmen a názvů a zvláštností souvisejících s dotyčným jazykem.

Zde naleznete příklady „stejných“ obrazovek ze 4 různých jazykových verzí: